práce

Adolf Wenig - Moravskoslezské pověsti book cover/design

klient: KNIHY OMEGA

technika: tablet / digital

datum realizace: 2013